Tag: #jnnce shimoga

ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಸಮೂಹ ಸಂವಹನದಿಂದ ನಾವೀನ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ

ಸಮೂಹ ಸಂವಹನದಿಂದ ನಾವೀನ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ

ಜೆ.ಎನ್.ಎನ್.ಸಿ.ಇ : ಪೇಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ‌ ಬರವಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.