KRANTHI DEEPA& News Magazine & Shreyash http://kranthideepanews.in/rss/author/shreyash KRANTHI DEEPA& News Magazine & Shreyash en Copyright 2022 KRANTHI DEEPA& All Rights Reserved. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯ : ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ರಾಜಣ್ಣ ಸಂಕಣ್ಣನವರ್ ಅಭಿಮತ http://kranthideepanews.in/ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ-ಮಾತ್ರ-ಮಹಿಳಾ-ಸಬಲೀಕರಣ-ಸಾಧ್ಯ-ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ-ರಾಜಣ್ಣ-ಸಂಕಣ್ಣನವರ್-ಅಭಿಮತ http://kranthideepanews.in/ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ-ಮಾತ್ರ-ಮಹಿಳಾ-ಸಬಲೀಕರಣ-ಸಾಧ್ಯ-ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ-ರಾಜಣ್ಣ-ಸಂಕಣ್ಣನವರ್-ಅಭಿಮತ Thu, 29 Sep 2022 19:49:54 +0530 Shreyash ದಾವಣಗೆರೆ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನ ಎಸ್ಟಿಗೆ ಮೀಸಲು http://kranthideepanews.in/ದಾವಣಗೆರೆ-ಮೇಯರ್-ಸ್ಥಾನ-ಎಸ್ಟಿಗೆ-ಮೀಸಲು http://kranthideepanews.in/ದಾವಣಗೆರೆ-ಮೇಯರ್-ಸ್ಥಾನ-ಎಸ್ಟಿಗೆ-ಮೀಸಲು Thu, 29 Sep 2022 19:25:01 +0530 Shreyash ಅ. 9 ರ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಜಯಂತಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರ http://kranthideepanews.in/ಅ-9-ರ-ವಾಲ್ಮಿಕಿ-ಜಯಂತಿ-ಬಹಿಷ್ಕಾರ http://kranthideepanews.in/ಅ-9-ರ-ವಾಲ್ಮಿಕಿ-ಜಯಂತಿ-ಬಹಿಷ್ಕಾರ Thu, 29 Sep 2022 19:04:01 +0530 Shreyash ಹೃದ್ರೋಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ : ಡಾ.ಸೆಲ್ವಮಣಿ http://kranthideepanews.in/ಹೃದ್ರೋಗದ-ಹೆಚ್ಚಿನ-ಅರಿವು-ಮೂಡಿಸುವುದು-ಅಗತ್ಯ-ಡಾಸೆಲ್ವಮಣಿ http://kranthideepanews.in/ಹೃದ್ರೋಗದ-ಹೆಚ್ಚಿನ-ಅರಿವು-ಮೂಡಿಸುವುದು-ಅಗತ್ಯ-ಡಾಸೆಲ್ವಮಣಿ Thu, 29 Sep 2022 18:57:22 +0530 Shreyash ವಿಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ http://kranthideepanews.in/ವಿಜ್ಞಾನದ-ಹೊಸ-ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ-ತೊಡಗಿ http://kranthideepanews.in/ವಿಜ್ಞಾನದ-ಹೊಸ-ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ-ತೊಡಗಿ Thu, 29 Sep 2022 18:38:02 +0530 Shreyash ನಾಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ http://kranthideepanews.in/ನಾಗರಿಕ-ಹಿತರಕ್ಷಣಾ-ವೇದಿಕೆಗಳ-ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ-ಪ್ರತಿಭಟನೆ http://kranthideepanews.in/ನಾಗರಿಕ-ಹಿತರಕ್ಷಣಾ-ವೇದಿಕೆಗಳ-ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ-ಪ್ರತಿಭಟನೆ Thu, 29 Sep 2022 17:27:04 +0530 Shreyash ರಾಜು ತಲ್ಲೂರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ http://kranthideepanews.in/ರಾಜು-ತಲ್ಲೂರು-ಬಿಜೆಪಿಗೆ-ಸೇರ್ಪಡೆ http://kranthideepanews.in/ರಾಜು-ತಲ್ಲೂರು-ಬಿಜೆಪಿಗೆ-ಸೇರ್ಪಡೆ Thu, 29 Sep 2022 16:40:37 +0530 Shreyash ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನುವಾದ ವೃದ್ಧಿಸಲಿ http://kranthideepanews.in/ಕನ್ನಡ-ಸಾಹಿತ್ಯದ-ಅನುವಾದ-ವೃದ್ಧಿಸಲಿ http://kranthideepanews.in/ಕನ್ನಡ-ಸಾಹಿತ್ಯದ-ಅನುವಾದ-ವೃದ್ಧಿಸಲಿ Wed, 28 Sep 2022 19:34:06 +0530 Shreyash ಅ. 2: ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ನೆನಪು http://kranthideepanews.in/ಅ-2-ಗಾಂಧಿ-ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ-ಗಾಂಧಿ-ನೆನಪು http://kranthideepanews.in/ಅ-2-ಗಾಂಧಿ-ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ-ಗಾಂಧಿ-ನೆನಪು Wed, 28 Sep 2022 19:02:36 +0530 Shreyash ಸ್ವಚ್ಛ ಸವೇಕ್ಷಣ್: ದೇಶದಲ್ಲೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ http://kranthideepanews.in/ಸ್ವಚ್ಛ-ಸವೇಕ್ಷಣ್-ದೇಶದಲ್ಲೇ-ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ-ಮೊದಲ-ಸ್ಥಾನ http://kranthideepanews.in/ಸ್ವಚ್ಛ-ಸವೇಕ್ಷಣ್-ದೇಶದಲ್ಲೇ-ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ-ಮೊದಲ-ಸ್ಥಾನ Wed, 28 Sep 2022 13:02:51 +0530 Shreyash ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪಿಎಫ್‌ಐ ನಿಷೇಧ http://kranthideepanews.in/ದೇಶದಾದ್ಯಂತ-ಪಿಎಫ್ಐ-ನಿಷೇಧ http://kranthideepanews.in/ದೇಶದಾದ್ಯಂತ-ಪಿಎಫ್ಐ-ನಿಷೇಧ Wed, 28 Sep 2022 12:25:32 +0530 Shreyash ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ http://kranthideepanews.in/ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಪಕ್ಷದಿಂದ-ಪ್ರತಿಭಟನೆ-ಮನವಿ-ಸಲ್ಲಿಕೆ http://kranthideepanews.in/ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಪಕ್ಷದಿಂದ-ಪ್ರತಿಭಟನೆ-ಮನವಿ-ಸಲ್ಲಿಕೆ Tue, 27 Sep 2022 19:58:15 +0530 Shreyash ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಎಂಡಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ http://kranthideepanews.in/ಸ್ಮಾರ್ಟ್-ಸಿಟಿ-ಎಂಡಿ-ಇಂಜಿನಿಯರ್-ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ http://kranthideepanews.in/ಸ್ಮಾರ್ಟ್-ಸಿಟಿ-ಎಂಡಿ-ಇಂಜಿನಿಯರ್-ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ Tue, 27 Sep 2022 19:34:37 +0530 Shreyash ಎನ್ನೆಸ್ಸೆಸ್‌ನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ http://kranthideepanews.in/ಎನ್ನೆಸ್ಸೆಸ್ನಿಂದ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ-ಸಮಗ್ರ-ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ-ನಿರ್ಮಾಣ http://kranthideepanews.in/ಎನ್ನೆಸ್ಸೆಸ್ನಿಂದ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ-ಸಮಗ್ರ-ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ-ನಿರ್ಮಾಣ Tue, 27 Sep 2022 19:10:09 +0530 Shreyash ಜೀವ ಜಲ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ: ಬಸವ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ http://kranthideepanews.in/ಜೀವ-ಜಲ-ಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ-ಬಸವ-ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ-ಸ್ವಾಮೀಜಿ http://kranthideepanews.in/ಜೀವ-ಜಲ-ಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ-ಬಸವ-ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ-ಸ್ವಾಮೀಜಿ Tue, 27 Sep 2022 18:14:53 +0530 Shreyash ರೈತಸ್ನೇಹಿಯಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿ : ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ http://kranthideepanews.in/ರೈತಸ್ನೇಹಿಯಾದ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು-ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿ-ಬಿವೈರಾಘವೇಂದ್ರ http://kranthideepanews.in/ರೈತಸ್ನೇಹಿಯಾದ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು-ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿ-ಬಿವೈರಾಘವೇಂದ್ರ Mon, 26 Sep 2022 19:10:27 +0530 Shreyash ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕರಕುಶಲ ಭವನಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ: ಸಂಸದ ಬಿವೈಆರ್ http://kranthideepanews.in/ವಿಶ್ವಕರ್ಮ-ಕರಕುಶಲ-ಭವನಕ್ಕೆ-50-ಲಕ್ಷ-ಸಂಸದ-ಬಿವೈಆರ್ http://kranthideepanews.in/ವಿಶ್ವಕರ್ಮ-ಕರಕುಶಲ-ಭವನಕ್ಕೆ-50-ಲಕ್ಷ-ಸಂಸದ-ಬಿವೈಆರ್ Mon, 26 Sep 2022 19:04:08 +0530 Shreyash ಮೂವರು ಯುವಕರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಹಲ್ಲೆ: ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಸಾವು http://kranthideepanews.in/ಮೂವರು-ಯುವಕರಿಂದ-ಗಂಭೀರ-ಹಲ್ಲೆ-ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ-ಸಾವು http://kranthideepanews.in/ಮೂವರು-ಯುವಕರಿಂದ-ಗಂಭೀರ-ಹಲ್ಲೆ-ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ-ಸಾವು Mon, 26 Sep 2022 13:10:58 +0530 Shreyash ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ರಾಜು ತಲ್ಲೂರು ರಾಜಿನಾಮೆ ಘೋಷಣೆ http://kranthideepanews.in/ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಗೆ-ರಾಜು-ತಲ್ಲೂರು-ರಾಜಿನಾಮೆ-ಘೋಷಣೆ http://kranthideepanews.in/ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಗೆ-ರಾಜು-ತಲ್ಲೂರು-ರಾಜಿನಾಮೆ-ಘೋಷಣೆ Mon, 26 Sep 2022 11:52:08 +0530 Shreyash ನವೆಂಬರ್ ಮಾಸಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಜ್ಜು : ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ http://kranthideepanews.in/ನವೆಂಬರ್-ಮಾಸಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ-ವಿಮಾನ-ನಿಲ್ದಾಣ-ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ-ಸಜ್ಜು-ಬಿವೈರಾಘವೇಂದ್ರ http://kranthideepanews.in/ನವೆಂಬರ್-ಮಾಸಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ-ವಿಮಾನ-ನಿಲ್ದಾಣ-ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ-ಸಜ್ಜು-ಬಿವೈರಾಘವೇಂದ್ರ Sat, 24 Sep 2022 20:19:11 +0530 Shreyash ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿ http://kranthideepanews.in/ಮಧು-ಬಂಗಾರಪ್ಪ-ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು-ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ-ವಿಸ್ತರಿಸಲಿ http://kranthideepanews.in/ಮಧು-ಬಂಗಾರಪ್ಪ-ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು-ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ-ವಿಸ್ತರಿಸಲಿ Sat, 24 Sep 2022 18:05:52 +0530 Shreyash ಎನ್ನೆಸ್ಸೆಸ್ ಮೂಲಕ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿ : ಡಾ.ಗಿರಿಧರ್ ಕೆ.ವಿ http://kranthideepanews.in/ಎನ್ನೆಸ್ಸೆಸ್-ಮೂಲಕ-ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿ-ಡಾಗಿರಿಧರ್-ಕೆವಿ http://kranthideepanews.in/ಎನ್ನೆಸ್ಸೆಸ್-ಮೂಲಕ-ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿ-ಡಾಗಿರಿಧರ್-ಕೆವಿ Sat, 24 Sep 2022 13:04:45 +0530 Shreyash ಕೃಷಿ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆ. 26, ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ, 29ಕ್ಕೆ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ http://kranthideepanews.in/ಕೃಷಿ-ವಿವಿಯಲ್ಲಿ-ಸೆ-26-ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ-ದಿನ-29ಕ್ಕೆ-ಘಟಿಕೋತ್ಸವ http://kranthideepanews.in/ಕೃಷಿ-ವಿವಿಯಲ್ಲಿ-ಸೆ-26-ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ-ದಿನ-29ಕ್ಕೆ-ಘಟಿಕೋತ್ಸವ Sat, 24 Sep 2022 12:27:32 +0530 Shreyash ನಾಳೆ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ: ಬೈಕ್ ರ್‍ಯಾಲಿ, ಅಭಿನಂದನೆ http://kranthideepanews.in/ನಾಳೆ-ಮಧು-ಬಂಗಾರಪ್ಪಗೆ-ಅದ್ದೂರಿ-ಸ್ವಾಗತ-ಬೈಕ್-ರ್ಯಾಲಿ-ಅಭಿನಂದನೆ http://kranthideepanews.in/ನಾಳೆ-ಮಧು-ಬಂಗಾರಪ್ಪಗೆ-ಅದ್ದೂರಿ-ಸ್ವಾಗತ-ಬೈಕ್-ರ್ಯಾಲಿ-ಅಭಿನಂದನೆ Fri, 23 Sep 2022 18:06:27 +0530 Shreyash ಬಂಧಿತ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಲಭ್ಯ: ಎಸ್ ಪಿ http://kranthideepanews.in/ಬಂಧಿತ-ಶಂಕಿತ-ಉಗ್ರರಿಂದ-ಸಾಕಷ್ಟು-ಸಾಕ್ಷ್ಯ-ಲಭ್ಯ-ಎಸ್-ಪಿ http://kranthideepanews.in/ಬಂಧಿತ-ಶಂಕಿತ-ಉಗ್ರರಿಂದ-ಸಾಕಷ್ಟು-ಸಾಕ್ಷ್ಯ-ಲಭ್ಯ-ಎಸ್-ಪಿ Fri, 23 Sep 2022 12:54:26 +0530 Shreyash ಎಸ್ ಎಸ್ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ: ಡಿ‌. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ http://kranthideepanews.in/ಎಸ್-ಎಸ್-ಕುಟುಂಬದ-ಮೇಲಿನ-ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ-ಬಂದಿದ್ದೇನೆ-ಡಿ-ಕೆ-ಶಿವಕುಮಾರ್ http://kranthideepanews.in/ಎಸ್-ಎಸ್-ಕುಟುಂಬದ-ಮೇಲಿನ-ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ-ಬಂದಿದ್ದೇನೆ-ಡಿ-ಕೆ-ಶಿವಕುಮಾರ್ Thu, 22 Sep 2022 18:51:29 +0530 Shreyash ದೀರ್ಘಾಯುಷಿ ಹನುಮ ಇನಿಲ್ಲ http://kranthideepanews.in/ದೀರ್ಘಾಯುಷಿ-ಹನುಮ-ಇನಿಲ್ಲ http://kranthideepanews.in/ದೀರ್ಘಾಯುಷಿ-ಹನುಮ-ಇನಿಲ್ಲ Thu, 22 Sep 2022 18:40:16 +0530 Shreyash ಕುಂಸಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಿಧನ http://kranthideepanews.in/ಕುಂಸಿ-ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ-ನಿಧನ http://kranthideepanews.in/ಕುಂಸಿ-ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ-ನಿಧನ Thu, 22 Sep 2022 18:29:47 +0530 Shreyash ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಸದ ಓದಿನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ http://kranthideepanews.in/ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು-ಕಲಿಸದ-ಓದಿನಿಂದ-ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ http://kranthideepanews.in/ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು-ಕಲಿಸದ-ಓದಿನಿಂದ-ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ Thu, 22 Sep 2022 17:32:31 +0530 Shreyash ಸಾಗರ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ, ವಿತರಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ http://kranthideepanews.in/ಸಾಗರ-ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ-ವಿತರಕರಿಗೆ-ಆರೋಗ್ಯ-ಕಾರ್ಡ್-ವಿತರಣೆ http://kranthideepanews.in/ಸಾಗರ-ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ-ವಿತರಕರಿಗೆ-ಆರೋಗ್ಯ-ಕಾರ್ಡ್-ವಿತರಣೆ Wed, 21 Sep 2022 19:13:14 +0530 Shreyash ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ || ಸುಂದ್ರೇಶ್ ನಿಧನ http://kranthideepanews.in/ಹಿರಿಯ-ವಿಜ್ಞಾನಿ-ಡಾ-ಸುಂದ್ರೇಶ್-ನಿಧನ http://kranthideepanews.in/ಹಿರಿಯ-ವಿಜ್ಞಾನಿ-ಡಾ-ಸುಂದ್ರೇಶ್-ನಿಧನ Wed, 21 Sep 2022 18:55:39 +0530 Shreyash ರಿಪ್ಪನ್‌ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ http://kranthideepanews.in/ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ-ರೈತ-ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ http://kranthideepanews.in/ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ-ರೈತ-ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ Tue, 20 Sep 2022 18:18:28 +0530 Shreyash ಶಾಂತಮ್ಮ ಲೇಔಟ್, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರದೊಳಕ್ಕೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಜಿಲ್ಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ http://kranthideepanews.in/ಶಾಂತಮ್ಮ-ಲೇಔಟ್-ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ-ನಗರದೊಳಕ್ಕೆ-ನೀರು-ನುಗ್ಗುವುದನ್ನು-ತಪ್ಪಿಸಿ-ಜಿಲ್ಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ-ಮನವಿ http://kranthideepanews.in/ಶಾಂತಮ್ಮ-ಲೇಔಟ್-ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ-ನಗರದೊಳಕ್ಕೆ-ನೀರು-ನುಗ್ಗುವುದನ್ನು-ತಪ್ಪಿಸಿ-ಜಿಲ್ಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ-ಮನವಿ Tue, 20 Sep 2022 17:57:24 +0530 Shreyash ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ: ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಡಿಸಿ ಸೆಲ್ವಮಣಿ http://kranthideepanews.in/ಯೋಜನೆಗಳ-ಅನುಷ್ಠಾನ-ಜನರಿಗೆ-ಮಾಹಿತಿ-ಕೊಡಿ-ಅಧಿಕಾರಿಗಳ-ತರಬೇತಿ-ಕಾರ್ಯಾಗಾರ-ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ-ಡಿಸಿ-ಸೆಲ್ವಮಣಿ http://kranthideepanews.in/ಯೋಜನೆಗಳ-ಅನುಷ್ಠಾನ-ಜನರಿಗೆ-ಮಾಹಿತಿ-ಕೊಡಿ-ಅಧಿಕಾರಿಗಳ-ತರಬೇತಿ-ಕಾರ್ಯಾಗಾರ-ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ-ಡಿಸಿ-ಸೆಲ್ವಮಣಿ Tue, 20 Sep 2022 17:29:02 +0530 Shreyash ನಿಷೇಧಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯ ನಂಟು: ಇಬ್ಬರ ಸೆರೆ http://kranthideepanews.in/ನಿಷೇಧಿತ-ಭಯೋತ್ಪಾದಕ-ಸಂಘಟನೆಯ-ನಂಟು-ಇಬ್ಬರ-ಸೆರೆ http://kranthideepanews.in/ನಿಷೇಧಿತ-ಭಯೋತ್ಪಾದಕ-ಸಂಘಟನೆಯ-ನಂಟು-ಇಬ್ಬರ-ಸೆರೆ Tue, 20 Sep 2022 16:54:09 +0530 Shreyash 3 ಸಾವಿರ ಮರ ಬೆಳೆಸಿದವರು ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣುಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ...! http://kranthideepanews.in/3-ಸಾವಿರ-ಮರ-ಬೆಳೆಸಿದವರು-ಮರಕ್ಕೆ-ನೇಣುಬಿಗಿದುಕೊಂಡು-ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ http://kranthideepanews.in/3-ಸಾವಿರ-ಮರ-ಬೆಳೆಸಿದವರು-ಮರಕ್ಕೆ-ನೇಣುಬಿಗಿದುಕೊಂಡು-ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ Tue, 20 Sep 2022 16:51:11 +0530 Shreyash ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನ http://kranthideepanews.in/ಡಿಕೆಶಿ-ವಿರುದ್ಧ-ನಾಲಿಗೆ-ಹರಿಬಿಟ್ಟ-ಈಶ್ವರಪ್ಪ-ಪ್ರತಿಕೃತಿ-ದಹನ http://kranthideepanews.in/ಡಿಕೆಶಿ-ವಿರುದ್ಧ-ನಾಲಿಗೆ-ಹರಿಬಿಟ್ಟ-ಈಶ್ವರಪ್ಪ-ಪ್ರತಿಕೃತಿ-ದಹನ Tue, 20 Sep 2022 16:23:33 +0530 Shreyash ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಕರು ಹಾಕಿದ ಎಮ್ಮೆ! http://kranthideepanews.in/ಒಂದೇ-ವಾರದಲ್ಲಿ-ಎರಡು-ಸಲ-ಕರು-ಹಾಕಿದ-ಎಮ್ಮೆ http://kranthideepanews.in/ಒಂದೇ-ವಾರದಲ್ಲಿ-ಎರಡು-ಸಲ-ಕರು-ಹಾಕಿದ-ಎಮ್ಮೆ Tue, 20 Sep 2022 11:38:25 +0530 Shreyash ಶಾಸಕ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಲಿಶ ಹೇಳಿಕೆ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ http://kranthideepanews.in/ಶಾಸಕ-ಕುಮಾರ್-ವಿರುದ್ಧ-ಬಾಲಿಶ-ಹೇಳಿಕೆ-ಅಭಿಮಾನಿಗಳ-ಆಕ್ರೋಶ http://kranthideepanews.in/ಶಾಸಕ-ಕುಮಾರ್-ವಿರುದ್ಧ-ಬಾಲಿಶ-ಹೇಳಿಕೆ-ಅಭಿಮಾನಿಗಳ-ಆಕ್ರೋಶ Mon, 19 Sep 2022 14:20:21 +0530 Shreyash ಧನಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಜಿಪಂ‌ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ http://kranthideepanews.in/ಧನಾತ್ಮಕ-ಮನೋಭಾವ-ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ-ಜಿಪಂ-ಉಪ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ http://kranthideepanews.in/ಧನಾತ್ಮಕ-ಮನೋಭಾವ-ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ-ಜಿಪಂ-ಉಪ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ Mon, 19 Sep 2022 13:52:24 +0530 Shreyash ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅನುಭವದ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಸಲಿದೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ http://kranthideepanews.in/ವೈದ್ಯಕೀಯ-ಪಠ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ-ಅನುಭವದ-ಸಾಧನೆ-ಎಲ್ಲವನ್ನೂ-ಕಲಿಸಲಿದೆ-ಬಸವರಾಜ-ಬೊಮ್ಮಾಯಿ http://kranthideepanews.in/ವೈದ್ಯಕೀಯ-ಪಠ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ-ಅನುಭವದ-ಸಾಧನೆ-ಎಲ್ಲವನ್ನೂ-ಕಲಿಸಲಿದೆ-ಬಸವರಾಜ-ಬೊಮ್ಮಾಯಿ Mon, 19 Sep 2022 13:34:39 +0530 Shreyash ಜಂಭರಘಟ್ಟ ದ ಪಾಳು ಜಾಗವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಹಂಚಿ http://kranthideepanews.in/ಜಂಭರಘಟ್ಟ-ದ-ಪಾಳು-ಜಾಗವನ್ನು-ಬಡವರಿಗೆ-ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ-ಹಂಚಿ http://kranthideepanews.in/ಜಂಭರಘಟ್ಟ-ದ-ಪಾಳು-ಜಾಗವನ್ನು-ಬಡವರಿಗೆ-ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ-ಹಂಚಿ Mon, 19 Sep 2022 13:23:05 +0530 Shreyash ನೇಗಿಲೋಣಿ ಗುಂಡೇಟು ಪ್ರಕರಣ: ಇಬ್ಬರು ಸೆರೆ http://kranthideepanews.in/ನೇಗಿಲೋಣಿ-ಗುಂಡೇಟು-ಪ್ರಕರಣ-ಇಬ್ಬರು-ಸೆರೆ http://kranthideepanews.in/ನೇಗಿಲೋಣಿ-ಗುಂಡೇಟು-ಪ್ರಕರಣ-ಇಬ್ಬರು-ಸೆರೆ Mon, 19 Sep 2022 12:23:58 +0530 Shreyash ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡದಿದ್ದರೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ http://kranthideepanews.in/ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ-ಅಂತ್ಯ-ಹಾಡದಿದ್ದರೆ-ಉಪವಾಸ-ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ http://kranthideepanews.in/ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ-ಅಂತ್ಯ-ಹಾಡದಿದ್ದರೆ-ಉಪವಾಸ-ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ Sat, 17 Sep 2022 21:22:30 +0530 Shreyash ಎ.ಟಿ.ಎನ್.ಸಿ ಕಾಲೇಜು : ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ http://kranthideepanews.in/ಎಟಿಎನ್ಸಿ-ಕಾಲೇಜು-ಪ್ರತಿಭಾ-ಪುರಸ್ಕಾರ http://kranthideepanews.in/ಎಟಿಎನ್ಸಿ-ಕಾಲೇಜು-ಪ್ರತಿಭಾ-ಪುರಸ್ಕಾರ Sat, 17 Sep 2022 13:54:31 +0530 Shreyash ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ :ವೈದ್ಯಡಾ. ಧನಂಜಯ ಸರ್ಜಿ http://kranthideepanews.in/ನಿಸ್ವಾರ್ಥ-ಸೇವೆಯು-ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯ-ಮಾರ್ಗ-ವೈದ್ಯಡಾ-ಧನಂಜಯ-ಸರ್ಜಿ http://kranthideepanews.in/ನಿಸ್ವಾರ್ಥ-ಸೇವೆಯು-ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯ-ಮಾರ್ಗ-ವೈದ್ಯಡಾ-ಧನಂಜಯ-ಸರ್ಜಿ Fri, 16 Sep 2022 21:12:32 +0530 Shreyash ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ http://kranthideepanews.in/ಜೈಲಿನಿಂದ-ಹೊರಬಂದ-ಮೇಲೆ-ಸ್ವಾವಲಂಬಿ-ಜೀವನ-ಮಾಡಿ http://kranthideepanews.in/ಜೈಲಿನಿಂದ-ಹೊರಬಂದ-ಮೇಲೆ-ಸ್ವಾವಲಂಬಿ-ಜೀವನ-ಮಾಡಿ Fri, 16 Sep 2022 20:47:50 +0530 Shreyash ಎನ್.ಇ.ಪಿ. ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ವಿವಿ ಮುಂದೆ http://kranthideepanews.in/ಎನ್ಇಪಿ-ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ-ಕುವೆಂಪು-ವಿವಿ-ಮುಂದೆ http://kranthideepanews.in/ಎನ್ಇಪಿ-ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ-ಕುವೆಂಪು-ವಿವಿ-ಮುಂದೆ Fri, 16 Sep 2022 20:17:59 +0530 Shreyash ಜೆ.ಎನ್.ಎನ್.ಸಿ.ಇಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ http://kranthideepanews.in/ಜೆಎನ್ಎನ್ಸಿಇಯಲ್ಲಿ-ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್-ದಿನಾಚರಣೆ http://kranthideepanews.in/ಜೆಎನ್ಎನ್ಸಿಇಯಲ್ಲಿ-ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್-ದಿನಾಚರಣೆ Fri, 16 Sep 2022 20:09:03 +0530 Shreyash ಪೊಕ್ಸೋ ಆರೋಪಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ http://kranthideepanews.in/ಪೊಕ್ಸೋ-ಆರೋಪಿಗೆ-ಒಂದು-ವರ್ಷ-ಶಿಕ್ಷೆ http://kranthideepanews.in/ಪೊಕ್ಸೋ-ಆರೋಪಿಗೆ-ಒಂದು-ವರ್ಷ-ಶಿಕ್ಷೆ Fri, 16 Sep 2022 20:01:13 +0530 Shreyash ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆಯ 543 ಆಶ್ರಯ ನಿವೇಶನ ರದ್ದು http://kranthideepanews.in/ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆಯ-543-ಆಶ್ರಯ-ನಿವೇಶನ-ರದ್ದು http://kranthideepanews.in/ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆಯ-543-ಆಶ್ರಯ-ನಿವೇಶನ-ರದ್ದು Fri, 16 Sep 2022 13:35:54 +0530 Shreyash ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜ‌ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಸದರ ಕರೆ http://kranthideepanews.in/ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ-ಸಮಾಜ-ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ-ಸಂಸದರ-ಕರೆ http://kranthideepanews.in/ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ-ಸಮಾಜ-ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ-ಸಂಸದರ-ಕರೆ Fri, 16 Sep 2022 11:42:08 +0530 Shreyash ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: ಕಾರು& ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಡಿಕ್ಕಿ http://kranthideepanews.in/ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ-ಕಾರು-ಕ್ಯಾಂಟರ್-ಡಿಕ್ಕಿ http://kranthideepanews.in/ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ-ಕಾರು-ಕ್ಯಾಂಟರ್-ಡಿಕ್ಕಿ Thu, 15 Sep 2022 20:48:41 +0530 Shreyash ಬದುಕಿಗೆ ಛಲ ಮುಖ್ಯ: ಸಾಧನೆಗೆ ಛಲವೇ ಅಡಿಪಾಯ http://kranthideepanews.in/ಬದುಕಿಗೆ-ಛಲ-ಮುಖ್ಯ-ಸಾಧನೆಗೆ-ಛಲವೇ-ಅಡಿಪಾಯ http://kranthideepanews.in/ಬದುಕಿಗೆ-ಛಲ-ಮುಖ್ಯ-ಸಾಧನೆಗೆ-ಛಲವೇ-ಅಡಿಪಾಯ Thu, 15 Sep 2022 20:43:56 +0530 Shreyash ಪೋಕ್ಸೋ ಆರೋಪಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಆರೋಪ http://kranthideepanews.in/ಪೋಕ್ಸೋ-ಆರೋಪಿಯ-ಮೇಲೆ-ಅತ್ಯಾಚಾರದ-ಆರೋಪ http://kranthideepanews.in/ಪೋಕ್ಸೋ-ಆರೋಪಿಯ-ಮೇಲೆ-ಅತ್ಯಾಚಾರದ-ಆರೋಪ Thu, 15 Sep 2022 20:08:57 +0530 Shreyash ಧೀಮಂತ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಮೇಧಾವಿ ಡಾ. ಸರ್. ಎಂ. ವಿ. ಎಫ್‌ಕೆಸಿಸಿಐ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಭಿಮತ http://kranthideepanews.in/ಧೀಮಂತ-ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ-ಮೇಧಾವಿ-ಡಾ-ಸರ್-ಎಂ-ವಿ-ಎಫ್ಕೆಸಿಸಿಐ-ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ-ಉಲ್ಲಾಸ್-ಕಾಮತ್-ಅಭಿಮತ http://kranthideepanews.in/ಧೀಮಂತ-ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ-ಮೇಧಾವಿ-ಡಾ-ಸರ್-ಎಂ-ವಿ-ಎಫ್ಕೆಸಿಸಿಐ-ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ-ಉಲ್ಲಾಸ್-ಕಾಮತ್-ಅಭಿಮತ Thu, 15 Sep 2022 20:05:16 +0530 Shreyash ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ: ಬಿವೈಆರ್ http://kranthideepanews.in/ನಮ್ಮ-ಕುಟುಂಬದ-ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ-ಬಿವೈಆರ್ http://kranthideepanews.in/ನಮ್ಮ-ಕುಟುಂಬದ-ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ-ಬಿವೈಆರ್ Thu, 15 Sep 2022 19:36:43 +0530 Shreyash ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ರಸ್ತೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಭಾವಚಿತ್ರ, ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯುವಕರು http://kranthideepanews.in/ಜಗತ್ತಿನ-ಅತಿ-ಎತ್ತರದ-ರಸ್ತೆ-ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ-ಪುನೀತ್-ಭಾವಚಿತ್ರ-ಕನ್ನಡ-ಧ್ವಜ-ಹಾರಿಸಿದ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಯುವಕರು http://kranthideepanews.in/ಜಗತ್ತಿನ-ಅತಿ-ಎತ್ತರದ-ರಸ್ತೆ-ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ-ಪುನೀತ್-ಭಾವಚಿತ್ರ-ಕನ್ನಡ-ಧ್ವಜ-ಹಾರಿಸಿದ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಯುವಕರು Thu, 15 Sep 2022 19:25:30 +0530 Shreyash ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ http://kranthideepanews.in/ಸಿ-ಟಿ-ರವಿ-ಪ್ರತಿಕೃತಿ-ದಹಿಸಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಪ್ರತಿಭಟನೆ http://kranthideepanews.in/ಸಿ-ಟಿ-ರವಿ-ಪ್ರತಿಕೃತಿ-ದಹಿಸಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಪ್ರತಿಭಟನೆ Thu, 15 Sep 2022 18:48:05 +0530 Shreyash ಪದವೀಧರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಂದು ಚಾಲನೆ http://kranthideepanews.in/ಪದವೀಧರರ-ಸಹಕಾರ-ಸಂಘದ-ಸುವರ್ಣ-ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ-ಇಂದು-ಚಾಲನೆ http://kranthideepanews.in/ಪದವೀಧರರ-ಸಹಕಾರ-ಸಂಘದ-ಸುವರ್ಣ-ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ-ಇಂದು-ಚಾಲನೆ Thu, 15 Sep 2022 18:39:48 +0530 Shreyash ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರಂತೆ ಕ್ಷಮತೆಯ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿ http://kranthideepanews.in/ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರಂತೆ-ಕ್ಷಮತೆಯ-ಗುಣಮಟ್ಟದ-ಕಾಮಗಾರಿ-ಮಾಡಿ http://kranthideepanews.in/ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರಂತೆ-ಕ್ಷಮತೆಯ-ಗುಣಮಟ್ಟದ-ಕಾಮಗಾರಿ-ಮಾಡಿ Thu, 15 Sep 2022 18:11:44 +0530 Shreyash ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ http://kranthideepanews.in/ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ-ಕ್ರೀಡಾ-ವಿಭಾಗ-ಸಮಾರೋಪ-ಸಮಾರಂಭ http://kranthideepanews.in/ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ-ಕ್ರೀಡಾ-ವಿಭಾಗ-ಸಮಾರೋಪ-ಸಮಾರಂಭ Thu, 15 Sep 2022 17:55:15 +0530 Shreyash ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ http://kranthideepanews.in/ಜಿಲ್ಲಾ-ಮಟ್ಟದ-ದಸರಾ-ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ-ಚಾಲನೆ http://kranthideepanews.in/ಜಿಲ್ಲಾ-ಮಟ್ಟದ-ದಸರಾ-ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ-ಚಾಲನೆ Thu, 15 Sep 2022 14:35:09 +0530 Shreyash ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಆಚರಣೆ: ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ http://kranthideepanews.in/ಹಿಂದಿ-ದಿವಸ್-ಆಚರಣೆ-ಜೆಡಿಎಸ್-ಪ್ರತಿಭಟನೆ http://kranthideepanews.in/ಹಿಂದಿ-ದಿವಸ್-ಆಚರಣೆ-ಜೆಡಿಎಸ್-ಪ್ರತಿಭಟನೆ Wed, 14 Sep 2022 13:16:05 +0530 Shreyash ಸೆ. 16 : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಉದ್ಘಾಟನೆ http://kranthideepanews.in/ಸೆ-16-ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಜಿಲ್ಲಾ-ಕಾರ್ಯನಿರತ-ಪತ್ರಕರ್ತರ-ಸಂಘದ-ಉದ್ಘಾಟನೆ http://kranthideepanews.in/ಸೆ-16-ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಜಿಲ್ಲಾ-ಕಾರ್ಯನಿರತ-ಪತ್ರಕರ್ತರ-ಸಂಘದ-ಉದ್ಘಾಟನೆ Wed, 14 Sep 2022 13:03:30 +0530 Shreyash ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನುಸುಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ http://kranthideepanews.in/ಬಾಹ್ಯ-ಶಕ್ತಿಗಳು-ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ-ನುಸುಳದಂತೆ-ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ http://kranthideepanews.in/ಬಾಹ್ಯ-ಶಕ್ತಿಗಳು-ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ-ನುಸುಳದಂತೆ-ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ Tue, 13 Sep 2022 20:29:16 +0530 Shreyash ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಲಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕ http://kranthideepanews.in/ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು-ಒಳಗೊಂಡ-ಶಿಕ್ಷಣದ-ಕಲಿಕೆ-ಅವಶ್ಯಕ http://kranthideepanews.in/ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು-ಒಳಗೊಂಡ-ಶಿಕ್ಷಣದ-ಕಲಿಕೆ-ಅವಶ್ಯಕ Tue, 13 Sep 2022 19:40:05 +0530 Shreyash ಜೀವನ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮಂತ್ರ :ನಿವೃತ್ತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂತೋಷ ಹೆಗ್ಡೆ http://kranthideepanews.in/ಜೀವನ-ತೃಪ್ತಿಯೇ-ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ-ನಿಯಂತ್ರಣದ-ಮಂತ್ರ-ನಿವೃತ್ತ-ಲೋಕಾಯುಕ್ತ-ಸಂತೋಷ-ಹೆಗ್ಡೆ http://kranthideepanews.in/ಜೀವನ-ತೃಪ್ತಿಯೇ-ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ-ನಿಯಂತ್ರಣದ-ಮಂತ್ರ-ನಿವೃತ್ತ-ಲೋಕಾಯುಕ್ತ-ಸಂತೋಷ-ಹೆಗ್ಡೆ Tue, 13 Sep 2022 19:08:53 +0530 Shreyash ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಚಾಕು ಇರಿತ http://kranthideepanews.in/ಗಣೇಶ-ವಿಸರ್ಜನೆ-ವೇಳೆ-ಚಾಕು-ಇರಿತ http://kranthideepanews.in/ಗಣೇಶ-ವಿಸರ್ಜನೆ-ವೇಳೆ-ಚಾಕು-ಇರಿತ Tue, 13 Sep 2022 18:44:42 +0530 Shreyash ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಮರಳಿಸಿದ ಯುವಕ http://kranthideepanews.in/ಸಿಕ್ಕಿದ-ಮಾಂಗಲ್ಯ-ಸರ-ಮರಳಿಸಿದ-ಯುವಕ http://kranthideepanews.in/ಸಿಕ್ಕಿದ-ಮಾಂಗಲ್ಯ-ಸರ-ಮರಳಿಸಿದ-ಯುವಕ Tue, 13 Sep 2022 18:28:11 +0530 Shreyash ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲು ಹತ್ತಲು ಹೋಗಿ ತಂದೆ&ಮಗ ಸಾವು http://kranthideepanews.in/ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ-ರೈಲು-ಹತ್ತಲು-ಹೋಗಿ-ತಂದೆ-ಮಗ-ಸಾವು http://kranthideepanews.in/ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ-ರೈಲು-ಹತ್ತಲು-ಹೋಗಿ-ತಂದೆ-ಮಗ-ಸಾವು Tue, 13 Sep 2022 18:14:01 +0530 Shreyash ಸೆ. 15 : ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‍ಸ್ ಡೇ http://kranthideepanews.in/ಸೆ-15-ಚೇಂಬರ್-ಆಫ್-ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ-ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್-ಡೇ http://kranthideepanews.in/ಸೆ-15-ಚೇಂಬರ್-ಆಫ್-ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ-ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್-ಡೇ Tue, 13 Sep 2022 14:33:39 +0530 Shreyash ಸೆ. 17: ಸೋಗಾನೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಯೋಗಥಾನ್ http://kranthideepanews.in/ಸೆ-17-ಸೋಗಾನೆ-ವಿಮಾನ-ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ-ದಾಖಲೆಯ-ಯೋಗಥಾನ್ http://kranthideepanews.in/ಸೆ-17-ಸೋಗಾನೆ-ವಿಮಾನ-ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ-ದಾಖಲೆಯ-ಯೋಗಥಾನ್ Tue, 13 Sep 2022 14:05:25 +0530 Shreyash ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಚೂಣಿ http://kranthideepanews.in/ಡಿಜಿಟಲ್-ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ-ಕರ್ನಾಟಕ-ಮುಂಚೂಣಿ http://kranthideepanews.in/ಡಿಜಿಟಲ್-ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ-ಕರ್ನಾಟಕ-ಮುಂಚೂಣಿ Mon, 12 Sep 2022 19:52:44 +0530 Shreyash ಗುಡ್ಡತೋಟದ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಒಡೆದವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ http://kranthideepanews.in/ಗುಡ್ಡತೋಟದ-ಕೆರೆ-ಕೋಡಿ-ಒಡೆದವರ-ವಿರುದ್ದ-ಕ್ರಮಕ್ಕೆ-ಆಗ್ರಹ http://kranthideepanews.in/ಗುಡ್ಡತೋಟದ-ಕೆರೆ-ಕೋಡಿ-ಒಡೆದವರ-ವಿರುದ್ದ-ಕ್ರಮಕ್ಕೆ-ಆಗ್ರಹ Mon, 12 Sep 2022 17:10:23 +0530 Shreyash ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ: ಅಮಾನತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ http://kranthideepanews.in/ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ-ಅಂಗಡಿ-ಮಾಲೀಕರಿಂದ-ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ-ಅಮಾನತಿಗೆ-ಒತ್ತಾಯ http://kranthideepanews.in/ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ-ಅಂಗಡಿ-ಮಾಲೀಕರಿಂದ-ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ-ಅಮಾನತಿಗೆ-ಒತ್ತಾಯ Mon, 12 Sep 2022 16:41:45 +0530 Shreyash ವಿದ್ಯುತ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ http://kranthideepanews.in/ವಿದ್ಯುತ್-ತಿದ್ದುಪಡಿ-ಮಸೂದೆ-ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ http://kranthideepanews.in/ವಿದ್ಯುತ್-ತಿದ್ದುಪಡಿ-ಮಸೂದೆ-ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ Mon, 12 Sep 2022 14:21:27 +0530 Shreyash ಧರಣಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗದು http://kranthideepanews.in/ಧರಣಿ-ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ-ಮೀಸಲಾತಿ-ಸಿಗದು http://kranthideepanews.in/ಧರಣಿ-ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ-ಮೀಸಲಾತಿ-ಸಿಗದು Sat, 10 Sep 2022 19:21:26 +0530 Shreyash ಅತ್ಯಾಚಾರ: ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೊಂದು, ರಾಜಕರಣಿಗಳಿಗೊಂದು ಕಾನೂನೇಕೇ? http://kranthideepanews.in/ಅತ್ಯಾಚಾರ-ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೊಂದು-ರಾಜಕರಣಿಗಳಿಗೊಂದು-ಕಾನೂನೇಕೇ http://kranthideepanews.in/ಅತ್ಯಾಚಾರ-ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೊಂದು-ರಾಜಕರಣಿಗಳಿಗೊಂದು-ಕಾನೂನೇಕೇ Fri, 09 Sep 2022 14:21:51 +0530 Shreyash ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶೇ. 6 ರಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ http://kranthideepanews.in/ಸದಸ್ಯರಿಗೆ-ಶೇ-6-ರಷ್ಟು-ಡಿವಿಡೆಂಡ್ http://kranthideepanews.in/ಸದಸ್ಯರಿಗೆ-ಶೇ-6-ರಷ್ಟು-ಡಿವಿಡೆಂಡ್ Fri, 09 Sep 2022 13:41:37 +0530 Shreyash ಭಾಷಾ ಸಮಸ್ಯೆ: ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೈತಪ್ಪುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ http://kranthideepanews.in/ಭಾಷಾ-ಸಮಸ್ಯೆ-ರಾಜ್ಯದ-ಯುವಕರಿಗೆ-ಕೈತಪ್ಪುತ್ತಿರುವ-ಉದ್ಯೋಗ http://kranthideepanews.in/ಭಾಷಾ-ಸಮಸ್ಯೆ-ರಾಜ್ಯದ-ಯುವಕರಿಗೆ-ಕೈತಪ್ಪುತ್ತಿರುವ-ಉದ್ಯೋಗ Thu, 08 Sep 2022 21:02:58 +0530 Shreyash ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಕೆಎಸ್‌ಅರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್‌ನೊಳಕ್ಕೆ ನಾಗರಹಾವು ಪತ್ತೆ http://kranthideepanews.in/ಪ್ರಯಾಣದ-ವೇಳೆ-ಕೆಎಸ್ಅರ್ಟಿಸಿ-ಬಸ್ನೊಳಕ್ಕೆ-ನಾಗರಹಾವು-ಪತ್ತೆ http://kranthideepanews.in/ಪ್ರಯಾಣದ-ವೇಳೆ-ಕೆಎಸ್ಅರ್ಟಿಸಿ-ಬಸ್ನೊಳಕ್ಕೆ-ನಾಗರಹಾವು-ಪತ್ತೆ Thu, 08 Sep 2022 20:15:05 +0530 Shreyash ರಾಜಬೀದಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರ http://kranthideepanews.in/ರಾಜಬೀದಿ-ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ-ಜನಸಾಗರ http://kranthideepanews.in/ರಾಜಬೀದಿ-ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ-ಜನಸಾಗರ Thu, 08 Sep 2022 20:08:25 +0530 Shreyash ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಖಾಸಗೀಕರಣ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸೆ. ೧೨ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ http://kranthideepanews.in/ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ-ಖಾಸಗೀಕರಣ-ವಿರೋಧಿಸಿ-ಸೆ-೧೨ರಂದು-ಪ್ರತಿಭಟನೆ http://kranthideepanews.in/ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ-ಖಾಸಗೀಕರಣ-ವಿರೋಧಿಸಿ-ಸೆ-೧೨ರಂದು-ಪ್ರತಿಭಟನೆ Thu, 08 Sep 2022 12:12:15 +0530 Shreyash ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ.: ಟಿ.ಎಸ್.ನಾಗಾಭರಣ http://kranthideepanews.in/ಕನ್ನಡದ-ಕೆಲಸವನ್ನು-ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ-ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ-ಆಸೆ-ಇದೆ-ಟಿಎಸ್ನಾಗಾಭರಣ http://kranthideepanews.in/ಕನ್ನಡದ-ಕೆಲಸವನ್ನು-ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ-ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ-ಆಸೆ-ಇದೆ-ಟಿಎಸ್ನಾಗಾಭರಣ Wed, 07 Sep 2022 20:31:53 +0530 Shreyash ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ಷೀಣತೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ 62 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ http://kranthideepanews.in/ದೃಷ್ಟಿ-ಕ್ಷೀಣತೆಯಿಂದ-ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ-62-ವರ್ಷದ-ವ್ಯಕ್ತಿ http://kranthideepanews.in/ದೃಷ್ಟಿ-ಕ್ಷೀಣತೆಯಿಂದ-ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ-62-ವರ್ಷದ-ವ್ಯಕ್ತಿ Wed, 07 Sep 2022 20:13:27 +0530 Shreyash ಸಂಭ್ರಮದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಜಯಂತಿ http://kranthideepanews.in/ಸಂಭ್ರಮದ-ನಾರಾಯಣಗುರು-ಜಯಂತಿ http://kranthideepanews.in/ಸಂಭ್ರಮದ-ನಾರಾಯಣಗುರು-ಜಯಂತಿ Wed, 07 Sep 2022 19:56:32 +0530 Shreyash ಶಿಮುಲ್‌ಗೆ ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ http://kranthideepanews.in/ಶಿಮುಲ್ಗೆ-ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ-ದೃಢೀಕರಣ-ಪತ್ರ http://kranthideepanews.in/ಶಿಮುಲ್ಗೆ-ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ-ದೃಢೀಕರಣ-ಪತ್ರ Wed, 07 Sep 2022 19:28:25 +0530 Shreyash ಸೋತಾಗ ಮೇಲೆತ್ತುವ ಕೈಗಳು ನೀವಾಗಿ : ಜಿ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣರಾವ್ http://kranthideepanews.in/ಸೋತಾಗ-ಮೇಲೆತ್ತುವ-ಕೈಗಳು-ನೀವಾಗಿ-ಜಿಎಸ್ನಾರಾಯಣರಾವ್ http://kranthideepanews.in/ಸೋತಾಗ-ಮೇಲೆತ್ತುವ-ಕೈಗಳು-ನೀವಾಗಿ-ಜಿಎಸ್ನಾರಾಯಣರಾವ್ Wed, 07 Sep 2022 18:27:08 +0530 Shreyash ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಪ್ರಕಾಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ http://kranthideepanews.in/ಶ್ರೀ-ಬಸವೇಶ್ವರ-ವೀರಶೈವ-ಸಮಾಜಕ್ಕೆ-ಜ್ಯೋತಿಪ್ರಕಾಶ್-ಅಧ್ಯಕ್ಷ http://kranthideepanews.in/ಶ್ರೀ-ಬಸವೇಶ್ವರ-ವೀರಶೈವ-ಸಮಾಜಕ್ಕೆ-ಜ್ಯೋತಿಪ್ರಕಾಶ್-ಅಧ್ಯಕ್ಷ Wed, 07 Sep 2022 18:14:09 +0530 Shreyash ಆಟೋ ಮೀಟರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕಿ http://kranthideepanews.in/ಆಟೋ-ಮೀಟರ್-ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ-ಹಾಕಿ http://kranthideepanews.in/ಆಟೋ-ಮೀಟರ್-ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ-ಹಾಕಿ Tue, 06 Sep 2022 20:42:31 +0530 Shreyash ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾರ್ಥಕ http://kranthideepanews.in/ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ-ಉತ್ತಮ-ನಡವಳಿಕೆ-ಸಿಕ್ಕಾಗ-ಮಾತ್ರ-ಶಿಕ್ಷಣ-ಸಾರ್ಥಕ http://kranthideepanews.in/ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ-ಉತ್ತಮ-ನಡವಳಿಕೆ-ಸಿಕ್ಕಾಗ-ಮಾತ್ರ-ಶಿಕ್ಷಣ-ಸಾರ್ಥಕ Tue, 06 Sep 2022 20:31:57 +0530 Shreyash ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ http://kranthideepanews.in/ಆತ್ಮ-ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ-ಕಾಯಿಲೆ-ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹಾರ http://kranthideepanews.in/ಆತ್ಮ-ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ-ಕಾಯಿಲೆ-ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹಾರ Tue, 06 Sep 2022 20:08:18 +0530 Shreyash ಸೆ. 12: ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ರೈತರ ಮುತ್ತಿಗೆ http://kranthideepanews.in/ಸೆ-12-ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ-ರೈತರ-ಮುತ್ತಿಗೆ http://kranthideepanews.in/ಸೆ-12-ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ-ರೈತರ-ಮುತ್ತಿಗೆ Tue, 06 Sep 2022 11:55:59 +0530 Shreyash ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ http://kranthideepanews.in/ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ-ಕ್ರಿಕೆಟ್-ಒಳ-ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ-ನಿರ್ಮಾಣ http://kranthideepanews.in/ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ-ಕ್ರಿಕೆಟ್-ಒಳ-ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ-ನಿರ್ಮಾಣ Tue, 06 Sep 2022 11:38:19 +0530 Shreyash ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ http://kranthideepanews.in/ಮೇಯರ್-ಉಪಮೇಯರ್-ಚುನಾವಣೆ-ಮುಂದಕ್ಕೆ-ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ-ನಿರಾಸೆ http://kranthideepanews.in/ಮೇಯರ್-ಉಪಮೇಯರ್-ಚುನಾವಣೆ-ಮುಂದಕ್ಕೆ-ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ-ನಿರಾಸೆ Mon, 05 Sep 2022 20:43:12 +0530 Shreyash ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ http://kranthideepanews.in/ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ-ಸಾಧನೆ-ಸಾಧ್ಯ http://kranthideepanews.in/ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ-ಸಾಧನೆ-ಸಾಧ್ಯ Mon, 05 Sep 2022 20:21:52 +0530 Shreyash ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಗು ಜನನ http://kranthideepanews.in/ವೈದ್ಯಕೀಯ-ಸವಾಲು-ಎದುರಿಸಿದ-ಮಹಿಳೆಗೆ-ಮಗು-ಜನನ http://kranthideepanews.in/ವೈದ್ಯಕೀಯ-ಸವಾಲು-ಎದುರಿಸಿದ-ಮಹಿಳೆಗೆ-ಮಗು-ಜನನ Sat, 03 Sep 2022 18:12:24 +0530 Shreyash ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಡಿಗೆ http://kranthideepanews.in/ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ-ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ-ಶಾಂತಿಗಾಗಿ-ನಡಿಗೆ http://kranthideepanews.in/ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ-ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ-ಶಾಂತಿಗಾಗಿ-ನಡಿಗೆ Sat, 03 Sep 2022 18:02:12 +0530 Shreyash ಮತ್ತೆ ಅಶಾಂತಿ, ಗಲಾಟೆ ಆದರೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹೂಡಿ http://kranthideepanews.in/ಮತ್ತೆ-ಅಶಾಂತಿ-ಗಲಾಟೆ-ಆದರೆ-ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ-ಹೂಡಿ http://kranthideepanews.in/ಮತ್ತೆ-ಅಶಾಂತಿ-ಗಲಾಟೆ-ಆದರೆ-ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ-ಹೂಡಿ Sat, 03 Sep 2022 16:47:19 +0530 Shreyash ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತವರಿನ ಅನುಬಂಧ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ್ದು http://kranthideepanews.in/ಹೆಣ್ಣಿಗೆ-ತವರಿನ-ಅನುಬಂಧ-ಬಿಡಿಸಲಾಗದ್ದು http://kranthideepanews.in/ಹೆಣ್ಣಿಗೆ-ತವರಿನ-ಅನುಬಂಧ-ಬಿಡಿಸಲಾಗದ್ದು Fri, 02 Sep 2022 19:41:36 +0530 Shreyash ಕುವೆಂಪು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಈಸೂರ ಕೊಡೆವು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ http://kranthideepanews.in/ಕುವೆಂಪು-ವಿವಿಯಲ್ಲಿ-ಈಸೂರ-ಕೊಡೆವು-ನಾಟಕ-ಪ್ರದರ್ಶನ http://kranthideepanews.in/ಕುವೆಂಪು-ವಿವಿಯಲ್ಲಿ-ಈಸೂರ-ಕೊಡೆವು-ನಾಟಕ-ಪ್ರದರ್ಶನ Fri, 02 Sep 2022 18:44:18 +0530 Shreyash ಸೆ. 12: ಶಿಕಾರಿಪುರದದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ http://kranthideepanews.in/ಸೆ-12-ಶಿಕಾರಿಪುರದದಲ್ಲಿ-ರೈತರಿಂದ-ಬೃಹತ್-ಪ್ರತಿಭಟನೆ http://kranthideepanews.in/ಸೆ-12-ಶಿಕಾರಿಪುರದದಲ್ಲಿ-ರೈತರಿಂದ-ಬೃಹತ್-ಪ್ರತಿಭಟನೆ Fri, 02 Sep 2022 18:01:53 +0530 Shreyash ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಮಾಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿ http://kranthideepanews.in/ಬ್ಯಾರಿಸ್-ಮಾಲ್-ಗುತ್ತಿಗೆ-ಅವಧಿಯ-ತನಿಖಾ-ವರದಿ-ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿ http://kranthideepanews.in/ಬ್ಯಾರಿಸ್-ಮಾಲ್-ಗುತ್ತಿಗೆ-ಅವಧಿಯ-ತನಿಖಾ-ವರದಿ-ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿ Thu, 01 Sep 2022 12:28:03 +0530 Shreyash ಸೆ.3 : ನಗರದಲ್ಲಿ “ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಕಡೆಗೆ” http://kranthideepanews.in/ಸೆ3-ನಗರದಲ್ಲಿ-ನಮ್ಮ-ನಡಿಗೆ-ಶಾಂತಿಯ-ಕಡೆಗೆ http://kranthideepanews.in/ಸೆ3-ನಗರದಲ್ಲಿ-ನಮ್ಮ-ನಡಿಗೆ-ಶಾಂತಿಯ-ಕಡೆಗೆ Thu, 01 Sep 2022 11:55:16 +0530 Shreyash ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡೋಣ http://kranthideepanews.in/ನೆಮ್ಮದಿಯ-ಜೀವನಕ್ಕೆ-ನಾಂದಿ-ಹಾಡೋಣ http://kranthideepanews.in/ನೆಮ್ಮದಿಯ-ಜೀವನಕ್ಕೆ-ನಾಂದಿ-ಹಾಡೋಣ Thu, 01 Sep 2022 11:23:35 +0530 Shreyash ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಹೊಯ್‌ಕೈ: ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದ ಸಂಸದ ರಾಘವೇಂದ್ರ http://kranthideepanews.in/ಬಿಜೆಪಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ನಡುವೆ-ಹೊಯ್ಕೈ-ಸಭೆಯಿಂದ-ಹೊರ-ನಡೆದ-ಸಂಸದ-ರಾಘವೇಂದ್ರ http://kranthideepanews.in/ಬಿಜೆಪಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ನಡುವೆ-ಹೊಯ್ಕೈ-ಸಭೆಯಿಂದ-ಹೊರ-ನಡೆದ-ಸಂಸದ-ರಾಘವೇಂದ್ರ Tue, 30 Aug 2022 20:02:52 +0530 Shreyash ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಲಂಕೃತ ಗಣಪತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ http://kranthideepanews.in/ಅತ್ಯುತ್ತಮ-ಅಲಂಕೃತ-ಗಣಪತಿ-ಸ್ಪರ್ಧೆ http://kranthideepanews.in/ಅತ್ಯುತ್ತಮ-ಅಲಂಕೃತ-ಗಣಪತಿ-ಸ್ಪರ್ಧೆ Tue, 30 Aug 2022 16:55:15 +0530 Shreyash ಸೆ. 14 : ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಆರಂಭ http://kranthideepanews.in/ಸೆ-14-ಹೊಸ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ-ಪಕ್ಷ-ಆರಂಭ http://kranthideepanews.in/ಸೆ-14-ಹೊಸ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ-ಪಕ್ಷ-ಆರಂಭ Tue, 30 Aug 2022 13:38:45 +0530 Shreyash ಸುಳ್ಳು ಜಾತಿಪತ್ರ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ http://kranthideepanews.in/ಸುಳ್ಳು-ಜಾತಿಪತ್ರ-ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ-ವಿಶೇಷ-ನ್ಯಾಯಾಲಯ-ಸ್ಥಾಪಿಸಿ http://kranthideepanews.in/ಸುಳ್ಳು-ಜಾತಿಪತ್ರ-ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ-ವಿಶೇಷ-ನ್ಯಾಯಾಲಯ-ಸ್ಥಾಪಿಸಿ Tue, 30 Aug 2022 12:41:53 +0530 Shreyash ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶರಣರ ಪ್ರತಿಮೆ ಧ್ವಂಸ http://kranthideepanews.in/ಶಿವಮೂರ್ತಿ-ಶರಣರ-ಪ್ರತಿಮೆ-ಧ್ವಂಸ http://kranthideepanews.in/ಶಿವಮೂರ್ತಿ-ಶರಣರ-ಪ್ರತಿಮೆ-ಧ್ವಂಸ Mon, 29 Aug 2022 20:52:36 +0530 Shreyash ಬೂದಿಗೆರೆ ಕೆರೆಗೆ ಬಾಗೀನ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರೆ ಜಿ.ಪಲ್ಲವಿ http://kranthideepanews.in/ಬೂದಿಗೆರೆ-ಕೆರೆಗೆ-ಬಾಗೀನ-ಅರ್ಪಿಸಿದ-ಜಿಲ್ಲಾ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ವಕ್ತಾರೆ-ಜಿಪಲ್ಲವಿ http://kranthideepanews.in/ಬೂದಿಗೆರೆ-ಕೆರೆಗೆ-ಬಾಗೀನ-ಅರ್ಪಿಸಿದ-ಜಿಲ್ಲಾ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ವಕ್ತಾರೆ-ಜಿಪಲ್ಲವಿ Sat, 27 Aug 2022 21:05:58 +0530 Shreyash ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಕಿಲ್ಲ ,ನೀವೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. http://kranthideepanews.in/ಸುಳ್ಳು-ಆರೋಪಗಳಿಗೆ-ಹೆದರಬೇಕಿಲ್ಲ-ನೀವೂ-ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ http://kranthideepanews.in/ಸುಳ್ಳು-ಆರೋಪಗಳಿಗೆ-ಹೆದರಬೇಕಿಲ್ಲ-ನೀವೂ-ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ Sat, 27 Aug 2022 18:49:06 +0530 Shreyash ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಂದ ಮಾಲಕನ ಕೊಲೆ http://kranthideepanews.in/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಂದ-ಮಾಲಕನ-ಕೊಲೆ http://kranthideepanews.in/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಂದ-ಮಾಲಕನ-ಕೊಲೆ Sat, 27 Aug 2022 17:30:40 +0530 Shreyash ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿಯ ನೆಹರೂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆ http://kranthideepanews.in/ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸಿಟಿಯ-ನೆಹರೂ-ಸ್ಟೇಡಿಯಂ-ಕಾಮಗಾರಿ-ಕಳಪೆ http://kranthideepanews.in/ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸಿಟಿಯ-ನೆಹರೂ-ಸ್ಟೇಡಿಯಂ-ಕಾಮಗಾರಿ-ಕಳಪೆ Sat, 27 Aug 2022 13:02:57 +0530 Shreyash ವಿಚಿತ್ರ ಕರು ಜನನ http://kranthideepanews.in/ವಿಚಿತ್ರ-ಕರು-ಜನನ http://kranthideepanews.in/ವಿಚಿತ್ರ-ಕರು-ಜನನ Sat, 27 Aug 2022 12:41:18 +0530 Shreyash ಸಚಿವ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯ http://kranthideepanews.in/ಸಚಿವ-ಆರಗ-ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ-ಕೂಡಲೇ-ರಾಜೀನಾಮೆ-ನೀಡಲು-ಒತ್ತಾಯ http://kranthideepanews.in/ಸಚಿವ-ಆರಗ-ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ-ಕೂಡಲೇ-ರಾಜೀನಾಮೆ-ನೀಡಲು-ಒತ್ತಾಯ Sat, 27 Aug 2022 12:16:09 +0530 Shreyash ಮುರುಘ ಶ್ರೀಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ http://kranthideepanews.in/ಮುರುಘ-ಶ್ರೀಗಳ-ವಿರುದ್ಧ-ಲೈಂಗಿಕ-ದೌರ್ಜನ್ಯ-ಆರೋಪ http://kranthideepanews.in/ಮುರುಘ-ಶ್ರೀಗಳ-ವಿರುದ್ಧ-ಲೈಂಗಿಕ-ದೌರ್ಜನ್ಯ-ಆರೋಪ Sat, 27 Aug 2022 12:07:51 +0530 Shreyash ಮರಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ:ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಾಯ http://kranthideepanews.in/ಮರಕ್ಕೆ-ಬಸ್-ಡಿಕ್ಕಿವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ-ಗಾಯ http://kranthideepanews.in/ಮರಕ್ಕೆ-ಬಸ್-ಡಿಕ್ಕಿವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ-ಗಾಯ Fri, 26 Aug 2022 20:21:03 +0530 Shreyash ರೌಡಿ ಬಚ್ಚಾ ಸಹಿತ ಮೂವರ ಬಂಧನ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ http://kranthideepanews.in/ರೌಡಿ-ಬಚ್ಚಾ-ಸಹಿತ-ಮೂವರ-ಬಂಧನ-ಅವಧಿ-ವಿಸ್ತರಣೆ http://kranthideepanews.in/ರೌಡಿ-ಬಚ್ಚಾ-ಸಹಿತ-ಮೂವರ-ಬಂಧನ-ಅವಧಿ-ವಿಸ್ತರಣೆ Fri, 26 Aug 2022 19:58:57 +0530 Shreyash ಕ್ರೈಂ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದ "ತುಂಗಾ" ಇನ್ನು ನೆನಪಷ್ಟೇ... http://kranthideepanews.in/ಕ್ರೈಂ-ಮಾಡುವವರಿಗೆ-ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದ-ತುಂಗಾ-ಇನ್ನು-ನೆನಪಷ್ಟೇ http://kranthideepanews.in/ಕ್ರೈಂ-ಮಾಡುವವರಿಗೆ-ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದ-ತುಂಗಾ-ಇನ್ನು-ನೆನಪಷ್ಟೇ Fri, 26 Aug 2022 19:43:39 +0530 Shreyash ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟನೆ http://kranthideepanews.in/ಎರಡು-ದಿನಗಳ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ-ಸಮ್ಮೇಳನ-ಉದ್ಘಾಟನೆ http://kranthideepanews.in/ಎರಡು-ದಿನಗಳ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ-ಸಮ್ಮೇಳನ-ಉದ್ಘಾಟನೆ Fri, 26 Aug 2022 13:19:55 +0530 Shreyash ಇಬ್ಬರು ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ಗಡೀಪಾರು ಶಿಕ್ಷೆ http://kranthideepanews.in/ಇಬ್ಬರು-ರೌಡಿಗಳಿಗೆ-ಗಡೀಪಾರು-ಶಿಕ್ಷೆ http://kranthideepanews.in/ಇಬ್ಬರು-ರೌಡಿಗಳಿಗೆ-ಗಡೀಪಾರು-ಶಿಕ್ಷೆ Fri, 26 Aug 2022 13:04:11 +0530 Shreyash ದಸಂಸದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ http://kranthideepanews.in/ದಸಂಸದಿಂದ-ಪ್ರತಿಭಟನೆ http://kranthideepanews.in/ದಸಂಸದಿಂದ-ಪ್ರತಿಭಟನೆ Fri, 26 Aug 2022 12:46:42 +0530 Shreyash ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ http://kranthideepanews.in/ಕರ್ನಾಟಕ-ಸಂಘದ-ವಾರ್ಷಿಕ-ಪುಸ್ತಕ-ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಪ್ರಕಟ http://kranthideepanews.in/ಕರ್ನಾಟಕ-ಸಂಘದ-ವಾರ್ಷಿಕ-ಪುಸ್ತಕ-ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಪ್ರಕಟ Fri, 26 Aug 2022 12:30:16 +0530 Shreyash ನವವಿವಾಹಿತ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವು http://kranthideepanews.in/ನವವಿವಾಹಿತ-ಅರಣ್ಯ-ರಕ್ಷಕ-ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ-ಸಾವು http://kranthideepanews.in/ನವವಿವಾಹಿತ-ಅರಣ್ಯ-ರಕ್ಷಕ-ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ-ಸಾವು Fri, 26 Aug 2022 11:28:01 +0530 Shreyash ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕಂಪಕ್ಕಿಂತ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಿ http://kranthideepanews.in/ವಿಶೇಷಚೇತನ-ಮಕ್ಕಳಿಗೆ-ಅನುಕಂಪಕ್ಕಿಂತ-ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ-ತುಂಬಿ http://kranthideepanews.in/ವಿಶೇಷಚೇತನ-ಮಕ್ಕಳಿಗೆ-ಅನುಕಂಪಕ್ಕಿಂತ-ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ-ತುಂಬಿ Thu, 25 Aug 2022 18:11:25 +0530 Shreyash ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರಾತಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ರಚಿಸಲು ಆಗ್ರಹ http://kranthideepanews.in/ಕಾರ್ಮಿಕರ-ಸಾಮಾಜಿಕ-ಭದ್ರಾತಾ-ಮಂಡಳಿಯನ್ನು-ತಕ್ಷಣ-ರಚಿಸಲು-ಆಗ್ರಹ http://kranthideepanews.in/ಕಾರ್ಮಿಕರ-ಸಾಮಾಜಿಕ-ಭದ್ರಾತಾ-ಮಂಡಳಿಯನ್ನು-ತಕ್ಷಣ-ರಚಿಸಲು-ಆಗ್ರಹ Thu, 25 Aug 2022 13:39:25 +0530 Shreyash ಅ. 27 : ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಗಡುವು http://kranthideepanews.in/ಅ-27-ಮೀಸಲಾತಿಗೆ-ಗಡುವು http://kranthideepanews.in/ಅ-27-ಮೀಸಲಾತಿಗೆ-ಗಡುವು Thu, 25 Aug 2022 13:01:29 +0530 Shreyash ದಂಡಾವತಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಬ್ಯಾರೇಜ್ http://kranthideepanews.in/ದಂಡಾವತಿಗೆ-ಶೀಘ್ರವೇ-ಬ್ಯಾರೇಜ್ http://kranthideepanews.in/ದಂಡಾವತಿಗೆ-ಶೀಘ್ರವೇ-ಬ್ಯಾರೇಜ್ Wed, 24 Aug 2022 20:43:07 +0530 Shreyash ಸೊರಬ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ http://kranthideepanews.in/ಸೊರಬ-ತಾಲೂಕು-ಕಾರ್ಯನಿರತ-ಪತ್ರಕರ್ತರ-ಸಂಘಕ್ಕೆ-ರಾಘವೇಂದ್ರ-ಅಧ್ಯಕ್ಷ http://kranthideepanews.in/ಸೊರಬ-ತಾಲೂಕು-ಕಾರ್ಯನಿರತ-ಪತ್ರಕರ್ತರ-ಸಂಘಕ್ಕೆ-ರಾಘವೇಂದ್ರ-ಅಧ್ಯಕ್ಷ Wed, 24 Aug 2022 19:44:13 +0530 Shreyash ಆ.27: ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾದ ಕಾರ್‍ಯಕಾರಿಣಿ http://kranthideepanews.in/ಆ27-ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಮಹಾಸಭಾದ-ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ http://kranthideepanews.in/ಆ27-ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಮಹಾಸಭಾದ-ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ Wed, 24 Aug 2022 19:35:33 +0530 Shreyash ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿದಾರರು ಧೃತಿಗೆಡಬೇಕಿಲ್ಲ http://kranthideepanews.in/ಬಗರ್-ಹುಕುಂ-ಸಾಗುವಳಿದಾರರು-ಧೃತಿಗೆಡಬೇಕಿಲ್ಲ http://kranthideepanews.in/ಬಗರ್-ಹುಕುಂ-ಸಾಗುವಳಿದಾರರು-ಧೃತಿಗೆಡಬೇಕಿಲ್ಲ Wed, 24 Aug 2022 19:23:56 +0530 Shreyash ಅವಧೂತ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜೀ ಜನ್ಮದಿನ ಸಂಭ್ರಮ http://kranthideepanews.in/ಅವಧೂತ-ವಿನಯ್-ಗುರೂಜೀ-ಜನ್ಮದಿನ-ಸಂಭ್ರಮ http://kranthideepanews.in/ಅವಧೂತ-ವಿನಯ್-ಗುರೂಜೀ-ಜನ್ಮದಿನ-ಸಂಭ್ರಮ Wed, 24 Aug 2022 17:44:51 +0530 Shreyash ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟ http://kranthideepanews.in/ಮೇಯರ್-ಉಪಮೇಯರ್-ಮೀಸಲಾತಿ-ಪ್ರಕಟ http://kranthideepanews.in/ಮೇಯರ್-ಉಪಮೇಯರ್-ಮೀಸಲಾತಿ-ಪ್ರಕಟ Wed, 24 Aug 2022 16:16:17 +0530 Shreyash ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒತ್ತು http://kranthideepanews.in/ಪಾರದರ್ಶಕ-ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ-ಒತ್ತು http://kranthideepanews.in/ಪಾರದರ್ಶಕ-ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ-ಒತ್ತು Tue, 23 Aug 2022 20:24:48 +0530 Shreyash ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ಬಂದವರ ಮೇಲೆ ಯುವಕರ ತಂಡದಿಂದ ಹಲ್ಲೆ,ಇಬ್ಬರು ವಶಕ್ಕೆ http://kranthideepanews.in/ವಾಲಿಬಾಲ್-ಪಂದ್ಯ-ನೋಡಲು-ಬಂದವರ-ಮೇಲೆ-ಯುವಕರ-ತಂಡದಿಂದ-ಹಲ್ಲೆಇಬ್ಬರು-ವಶಕ್ಕೆ http://kranthideepanews.in/ವಾಲಿಬಾಲ್-ಪಂದ್ಯ-ನೋಡಲು-ಬಂದವರ-ಮೇಲೆ-ಯುವಕರ-ತಂಡದಿಂದ-ಹಲ್ಲೆಇಬ್ಬರು-ವಶಕ್ಕೆ Mon, 22 Aug 2022 20:15:34 +0530 Shreyash ಗೋಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಟ ಕೈಗೆ ಬಂದ ಮಚ್ಚು, ಕಾರು, ಬೈಕ್‌ಗೆ ಹಾನಿ http://kranthideepanews.in/ಗೋಲಿ-ಆಟದಲ್ಲಿ-ಹೊಡೆದಾಟ-ಕೈಗೆ-ಬಂದ-ಮಚ್ಚು-ಕಾರು-ಬೈಕ್ಗೆ-ಹಾನಿ http://kranthideepanews.in/ಗೋಲಿ-ಆಟದಲ್ಲಿ-ಹೊಡೆದಾಟ-ಕೈಗೆ-ಬಂದ-ಮಚ್ಚು-ಕಾರು-ಬೈಕ್ಗೆ-ಹಾನಿ Mon, 22 Aug 2022 19:58:40 +0530 Shreyash ಸುಲ್ತಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ http://kranthideepanews.in/ಸುಲ್ತಾನ್-ನಲ್ಲಿ-ಡೈಮಂಡ್-ಪ್ರಿವ್ಯೂ http://kranthideepanews.in/ಸುಲ್ತಾನ್-ನಲ್ಲಿ-ಡೈಮಂಡ್-ಪ್ರಿವ್ಯೂ Mon, 22 Aug 2022 19:40:38 +0530 Shreyash ಬಸವೇಶ್ವರ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು http://kranthideepanews.in/ಬಸವೇಶ್ವರ-ವೀರಶೈವ-ಸಮಾಜಕ್ಕೆ-ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು http://kranthideepanews.in/ಬಸವೇಶ್ವರ-ವೀರಶೈವ-ಸಮಾಜಕ್ಕೆ-ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು Mon, 22 Aug 2022 16:22:12 +0530 Shreyash ಜನಪರ ಅಧಿಕಾರಿ ವೈಶಾಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ http://kranthideepanews.in/ಜನಪರ-ಅಧಿಕಾರಿ-ವೈಶಾಲಿಗೆ-ಅಭಿಮಾನದ-ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ http://kranthideepanews.in/ಜನಪರ-ಅಧಿಕಾರಿ-ವೈಶಾಲಿಗೆ-ಅಭಿಮಾನದ-ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ Sun, 21 Aug 2022 20:44:30 +0530 Shreyash