ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಕರು ಹಾಕಿದ ಎಮ್ಮೆ!

ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಕರು ಹಾಕಿದ ಎಮ್ಮೆ!

ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ತಾಲೂಕಿನ ನಾಡಕಲಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ಮೆಯೊಂದು ಒಂದು ವಾರದ ಅಂತರದಲ್ಲಿಎರಡು ಕರುಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟಿದೆ. 

 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಮೊದಲ ಕರುಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಮ್ಮೆ, ಬಳಿಕ ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಮೇಯಲು ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರುಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಳಿ ಕರುಗಳಾದರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳು ಅಥವಾ ಗಂಟೆಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾರಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕರುಗಳು ಹುಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗರ್ಭಕಟ್ಟಿರುವುದು ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಪಶುಪಾಲಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಎಮ್ಮೆಯು ಬೆದೆಗೆ ಬಂದು ಮೊದಲು ಒಂದು ಗರ್ಭ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಆನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋಣದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಗರ್ಭ ಕಟ್ಟಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ತೀರ ಅಪರೂಪ. ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಕಟ್ಟಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಅವಳಿ ಕರುಗಳು ಹುಟ್ಟಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕರುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.